rozstania bez powrotów

W duecie zrewolucjonizowali modę, ale nie było im dane żyć razem długo i szczęśliwie, czyli o miłościach zaprzeszłych...

Zachwyt, podziw, zainteresowanie, niechęć, niesmak. O wszystkich tych emocjach, które wzbudza w nas obcowanie ze współczesną modą.

wyelegantować się

Trendy działają następująco: coś jest modne, później nie, a potem znowu tak. Kto tym wszystkim dyryguje?...

zarządzanie kryzysowe

Czy współczesna moda jest obarczona brzemieniem próżności i nie powinna odgrywać znaczącej...

syf w głowie

[ SYF W GŁOWIE ]   "Krakowski Kazimierz. Powietrze cuchnęło smogiem i nieszczęśliwą miłością."   ...